Support & Downloads

Quisque actraqum nunc no dolor sit ametaugue dolor. Lorem ipsum dolor sit amet, consyect etur adipiscing elit.

s f

Contact Info
198 West 21th Street, Suite 721
New York, NY 10010
youremail@yourdomain.com
+88 (0) 101 0000 000
Follow Us

Blog

MICA 2nd National Day

De MICA 2nd National Day vond plaats op 25 oktober 2019 en was net zo succesvol als die van het voorgaande jaar.

Het evenement bracht gerenommeerde Belgische en internationale sprekers samen, naast artsen en andere beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg die het Epimed Monitor ICU-systeem gebruiken als het officiële hulpmiddel in het MICA-project, voor een verrijkende uitwisseling van ervaringen.

Onderwerpen, zoals ICU-kwaliteit en prestatie-indicatoren, nationale en internationale benchmarking en het epidemiologische profiel van Belgische ICU-patiënten, werden grondig besproken om de zorg op ICU’s te verbeteren.