Patient Safety-Systeem

Maakt melding mogelijk van incidenten die hebben plaatsgevonden in de instelling, waardoor een systematische aanpak ontstaat in de onderzoeksfase en zo bijdraagt aan veilige en effectieve hulpverlening door continue verbeterplannen.

Met de Epimed Monitor Patient Safety kunnen risico’s, onveilige omstandigheden en bijna-ongevallen in zorgprocessen en / of zorglijnen vroegtijdig worden geïdentificeerd en gerapporteerd, wat bijdraagt tot een veilige en effectieve zorg via verbeterplannen.

De Epimed Monitor Patient Safety helpt het profiel en de klinische kenmerken van incidenten beter te begrijpen, het onderzoeksproces door het team van de organisatie te optimaliseren, de kosten te verlagen en de ervaring van de patiënt te verbeteren.

Met Epimed Monitor Patient Safety kunt u:

Detecteer de incidenten in de instelling vroegtijdig

Voer een gekwalificeerde analyse van bijwerkingen uit

Neem preventieve maatregelen tegen incidenten

Stimuleer effectieve rapportage bij het beheren van incidenten

Optimaliseer middelen bij het beheren van incidenten

Verbetering van de efficiëntie van de patiëntveiligheid

Wat zeggen onze klanten?

"lk open Epimed Monitor ICU systeem minstens een keer per week om rapporten te genereren en de resultaten te bekijken. leder jaar presenteer ik de resultaten en nu gebruik ik Epimed online en in real time, vooral als er twijfels zijn. Alles is duidelijker en beter georganiseerd dan voorheen."

Dr. Patrick Biston CHU de Charleroi

Wat zeggen onze klanten?

"De Epimed Monitor ICU systeem is voor ons een uitbreiding van ons medisch patientendossier en biedt ons de kwaliteitscyclus: identificeren, analyseren, wijzigingen aanbrengen, opnieuw analyseren en vervolgens de resultaten verbeteren"

Dr. Pascal Reper CHR Haunte Senne

Wat zeggen onze klanten?

"lk ben erg tevreden met het Epimed Monitor ICU systeem en zou niet op zoek gaan naar een ander systeem om het to vervangen."

Dr. Ingrid Leonard CHR Haunte Senne

Wat zeggen onze klanten?

"We gebruiken de gegevens ook voor toekomstige projecten, strategieen en overleg met de beleidsmakers. Epimed Monitor ICU systeem data zijn hiervoor perfect, omdat we de behoeften die we hebben beter kunnen onderbouwen."

Dr. Niels Van Regenmortel ZNA Campus Stuiveberg

Wat zeggen onze klanten?

"lk ben van mening dat de Epimed Monitor ICU systeem een van de sterkste zo niet de sterkste is met betrekking tot rapportage en benchmarking."

Dr. Koen De Deckar OLV Aalst

Wat zeggen onze klanten?

"Het Epimed Monitor Surveillance systeem zal ons helpen om te zien wat we kunnen doen om het gezondheidszorgsysteem in Belgie te verbeteren "

Dr. Alain D'Hondt CHU Ambroisé Paré

Wat zeggen onze klanten?

"Wij waren de pioniers in dit type analyse, evenals in het uitvoeren van een project in een groot aantal ziekenhuizen, waardoor deze multicenter studie een van de meest relevante was met de NAS-score." De studie liet een analyse toe van de tijd die met de patienten werd doorgebracht, en kwam tot de conclusie dat patienten die !anger op de IC blijven en de overlijdens, meerwerk van de verpleegkundige eisen".

Arnaud Bruyneel SIZ Nursing

Zie hoe het systeem werkt!

De demonstraties duren ongeveer 20 minuten. Het is snel!